12.10.2017 Zako艅czenie realizacji projektu " W poszukiwaniu siebie"

12 pa藕dziernika zako艅czy艂a si臋 realizacja projektu socjalnego „W poszukiwaniu siebie”, skierowanego do osób przebywaj膮cych w Schronisku dla osób bezdomnych w Pleszewie. 15 m臋偶czyzn wzi臋艂o udzia艂 w 9 spotkaniach ze specjalistami, a g艂ównym tematem zaj臋膰 by艂o uzale偶nienie od alkoholu.

Efektami projektu  jest m.in.:  wzrost wiedzy uczestników spotka艅 na temat negatywnego wp艂ywu alkoholu na zdrowie i 偶ycie, wzrost ich 艣wiadomo艣ci w zakresie konsekwencji prawnych wynikaj膮cych z negatywnych zachowa艅 osób b臋d膮cych pod wp艂ywem alkoholu. Zwi臋kszy艂a si臋 tak偶e wiedza beneficjentów projektu na  temat radzenia sobie z problemem alkoholowym, poszukiwania dróg wsparcia w walce z chorob膮 alkoholow膮. Wa偶nym elementem dzia艂a艅 by艂o podniesienie kompetencji  zawodowych  w zakresie poszukiwania pracy.

 

Realizacja powy偶szych celów szczegó艂owych doprowadzi艂a do osi膮gni臋cia celu g艂ównego, którym by艂a poprawa jako艣ci i funkcjonowania osób bezdomnych dotkni臋tych problemem alkoholowym i przebywaj膮cych w Schronisku dla bezdomnych w Pleszewie.