16.12.2011

14 grudnia 2011 roku zako艅czy艂 si臋 kurs „Kucharz ma艂ej gastronomii”. Wszyscy uczestnicy brali udzia艂 zarówno w zaj臋ciach teoretycznych jak i praktycznych a same zaj臋cia odbywa艂y si臋 w siedzibie Towarzystwa Pomocy im. 艣w. Brata Alberta w Pleszewie. Podczas szkolenia kursanci zapoznawali si臋 z zasadami BHP, zasadami dekorowania i podawania potraw, nakrywania do sto艂u, przepisów prawa dotycz膮cych prowadzenia zak艂adów zbiorowego 偶ywienia a tak偶e prowadzenia ma艂ego punktu gastronomicznego.
Po zako艅czeniu kursu odby艂a si臋 degustacja da艅 sporz膮dzonych przez wszystkich uczestników.

Wszystkie osoby otrzyma艂y  certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Powy偶szy projekt zosta艂 wspó艂finansowany ze 艣rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego.

Poni偶ej zdj臋cia z zaj臋膰 praktycznych oraz uroczystego obiadu.