Harmonogram

Harmonogram prac specjalistów:

PORADY PRAWNE

PONIEDZIAŁEK          –     godz.16.30 – 18.30

ŚRODA                     –     godz.16.30 – 18.30

CZWARTEK               –     godz.16.30 – 17.30

DORADCA ZAWODOWY

ŚRODA                    –     godz.16.30 – 19.00

CZWARTEK              –     godz.16.30 – 19.00

PSYCHOLOG

ŚRODA                   –     godz.16.00 – 21.00

PRACOWNIK SOCJALNY

PONIEDZIAŁEK       –     godz.16.30 – 19.00

ŚRODA                  –     godz.16.30 – 19.00

PORADY INFORMATYCZNE

WTOREK               –     godz.15.45 – 18.45

CZWARTEK           –     godz.15.45 – 17.45

TERAPIA UZALEŻNIEŃ

WTOREK                –    godz.17.00 – 19.30

CZWARTEK            –    godz. 17.00 – 19.30

PRZEMOC W RODZINIE

PONIEDZIAŁEK      –     godz.16.30 – 18.30

ŚRODA                  –     godz.16.30 – 18.30

CZWARTEK           –     godz.16.30 – 17.30

Bezpłatne porady udzielane są w siedzibie Towarzystwa Pomocy im.św. Brata Alberta w Pleszewie, ul.Piaski 41.