Koło Pleszewskie

Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta jest liczącą się w Polsce Organizacją Pożytku Publicznego.

Struktura organizacyjna to:

Zarząd Główny z siedzibą we Wrocławiu i poszczególne Koła na terenie całego kraju.

Jednym z takich oddziałów jest Koło Pleszewskie Towarzystwa Pomocy Im. Św. Brata Alberta,które rozpoczęło działalność 1 czerwca 1996r.

Ośrodek nasz jako Organizacja Pozarządowa jest schroniskiem dla bezdomnych mężczyzn, bez granic wiekowych, który dysponuje trzydziestoma pięcioma miejscami noclegowymi i pełni dyżury całodobowe.

Na działalność opiekuńczą w schronisku składa się wiele elementów.

W szczególności udzielamy pomocy w zakresie:

 • noclegu i pobytu całodobowego.
 • uzupełnienia odzieży, środków czystości i higieny osobistej.
 • kierowania wniosków do komisji orzekających o stopniu niepełnosprawności.
 • kierowania wniosków o przyjęcie do Domów Pomocy Społecznej osób         wymagających opieki.
 • udzielania pomocy w zakresie wyrabiania Dowodów Osobistych i innych dokumentów dotyczących spraw zawodowych.
 • podejmujemy działania w zakresie uzyskiwania świadczeń socjalnych, tj. zasiłków, rent oraz odzyskiwania praw do emerytury.
 • udzielamy pomocy w poszukiwaniu i uzyskiwaniu zatrudnienia.
 • zapewniamy pomoc w kontakcie z lekarzem rodzinnym w Przychodni Rejonowej.
 • oferujemy pomoc osobom uzależnionym od alkoholu, poprzez kierowanie na leczenie odwykowe i zajęcia terapeutyczne
 • umożliwiamy przygotowania posiłków w kuchni własnej.
 • prowadzony jest punkt konsultacyjny dla członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu.

W schronisku obowiązuje regulamin określający zasady postępowania jego podopiecznych.

Głównym nakazem jest zachowanie absolutnej abstynencji oraz czynne włączanie się do wszelkich działań na rzecz domu. Przestrzeganie regulaminu jest gwarancją pobytu.

Schronisko prowadzi również bank rzeczy używanych tj .meble, sprzęt AGD, które to rozdaje dalej bezpłatnie ludziom ubogim z terenu MiG Pleszew.

Ponadto prowadzimy programy wychodzenia z bezdomności. Ostatni taki program realizowany był dla dwóch osób w 2004 r. Środki na ten cel Towarzystwo uzyskuje np: z Urzędu Wojewódzkiego.

Schronisko stało się też jedynym ośrodkiem w mieście, do którego kieruje tych, których już nikt inny przyjąć nie chce. Są to często ludzie w krytycznym stanie zdrowotnym(beznadziejnie chorzy).

W działalności opiekuńczej Schroniska biorą czynny udział również wolontariusze.

Św. Brat Albert