Misja i cele

Mapa poszczegółnych oddziałów na terenie Polski.

MISJA

  Celem działania Towarzystwa Pomocy im.św. Brata Alberta jest pomoc osobom bezdomnym i ubogim, w tym niepełnosprawnym, w duchu przesłania głoszonego przez św.Brata Alberta.Istotą tego działania jest odbudowa godności człowieka.Godność tą przywraca się nie tylko poprzez zaspakajanie elementarnych potrzeb materialnych, ale przede wszystkim przez rozwój życia duchowego i uczuciowego – przez doświadczanie miłości i wspólnoty, odtwarzanie i umacnianie więzi rodzinnych, odbudowę świata wartości oraz przez zdobycie umiejętności pozwalających na funkcjonowanie w społeczeństwie.

  Swoją misję Towarzystwo zawierza Opatrzności Bożej, z przekonaniem , że to, co niemożliwe dla człowieka, jest możliwe dla Boga; wiara w działanie Opatrzności  i wstawiennictwo św.Brata Alberta jest podstawą naszej służby ubogim.

,,Nie chciejmy się niepokoić, bo dobrego Pana mamy, który ma w reku wszystko, aż do najdrobniejszych szczegółów.Doznamy cudów Opatrzności Bożej, która czynić je będzie dla naszych ubogich przez nasze ręce.” – św.Brat Albert

Realizując swoje cele Towarzystwo, kieruje się ewangelicznym przykazaniem miłości – to wartość podstawowa i bezwzględna.

,,Im więcej kto opuszczony tym z większą miłością służyć mu trzeba”

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta działa od 1981 roku

Jest pierwszą w Polsce organizacją pozarządową która zajęła się pomocą bezdomnym. Do 1989 r nosiło nazwę Towarzystwo Pomocy im. Adama Chmielowskiego. Zrzesza 2900 członków zorganizowanych w 61 kołach. Każde koło stara się zorganizować schronisko, kuchnię lub inną formę pomocy ludziom bezdomnym i ubogim.

„… każdemu głodnemu dać jeść, bezdomnemu miejsce, a nagiemu odzież. Jak nie można dużo to mało. …”

Tę zasadę, która obowiązywała w przytuliskach organizowanych przez św. Brata Alberta, staramy się stosować i w naszych ośrodkach.

Prowadzimy 77 placówek noclegowych

Placówki dla mężczyzn

  • 37 schronisk z ponad 2000 miejsc
  • 2 schroniska połączone z noclegownią – 87 miejsc
  • 3 hostele i 5 mieszkań chronionych – 70 miejsc
  • 9 noclegowni na 510 miejsc
  • 1 noclegownię połączoną z ogrzewalnią – 38 miejsc
  • 1 ogrzewalnię – 20 miejsc


Placówki dla kobiet i dzieci

  • 8 schronisk dla kobiet i matek z dziećmi z 250 miejscami
  • 1 schronisko połączone z noclegownią – 24 miejsca
  • 1 noclegownię dla kobiet – 16 miejsc
  • 1 dom dziecka z hostelem dla dorosłych wychowanków – 45 miejsc

Oraz 8 domów dla osób starszych i chorych w których mieszka 240 osób.

Ogółem w tych placówkach przebywa ponad 3000 osób.